Afgoderij in de virtuele wereld

Inleiding In het zaterdagnummer van NRC van 12 januari 2019 stond een meer dan een paginagroot artikel waarin beschreven werd hoe een groep heksen een nieuwjaarsritueel, twee dagen voor nieuwe maan, uitvoerde aan de voet van de Erasmusbrug in Rotterdam. Vanuit een heksenkring werden teleurstellingen gedeeld die vervolgens op een steen werden geschreven. “Op het […]

Neutraliteit bestaat niet

Getuigen zijn in een confronterende onderwijswereld We leven in een tijd waarin de waarden die we op scholen tegenkomen steeds verderaf komen te staan van de waarden die we uit Gods Woord kennen. De prangende vraag is hoe we hier als christenen zo mee om kunnen gaan, zodat ons reageren effect heeft. Een artikel over […]

Kindercrèches

Bij de Duitse uitgever Cip-Medien-Verlag verscheen Schadet die Kinderkrippe meinem Kind? Worauf Eltern und Erzieherinnen achten und was sie tun können (Veroorzaakt de crèche schade bij mijn kind? Waarop ouders en opvoedsters letten en wat ze kunnen doen) In het blad Topic, 9/2018, stond onderstaande bespreking. De Duitse situatie zal niet zo veel van de […]

De genderproblematiek

Genderneutraliteit discrimineert schaamteloos man en vrouw Gender (= het geslacht) staat voor de gedrags- en identiteitsaspecten van sekse, ter onderscheiding van fysiologische, biologische en psychologische kenmerken. Vanwege de actuele discussie wordt in dit artikel vaak de typering gender gebruikt voor ‘het geslacht’ en DSD voor mensen met een intersekse-conditie- stoornis. Algemeen Wat zijn er prachtige […]

Bekijk het pesten eens anders (3)

Een warm nest belangrijk voor ieder kind (3) Het is één van de grootste maatschappelijke problemen van onze tijd, dat veel kinderen niet weerbaar blijken, terwijl aan de andere kant er ook veel kinderen zijn die zich structureel schuldig maken aan grensoverschrijdend gedrag. Hoe komt het toch dat steeds meer kinderen zo slecht in staat […]

De waarheid of een waarheid?

In het mededelingenblad van de verontruste leden in de lutherse kerk in Duitsland (EKD), Wort und Leben, stond in nr. 62 van december 2017 een  uitgebreid artikel (12 blz.) over het postmoderne denken waarvan dr. Stefan Felber uit Ziefen (Zwitserland) de auteur was. Het  onderstaande is een samenvatting.     De weg in en door het […]

Afwijkende leringen van de rooms-katholieke kerk

Mijdt hen die onenigheden en verleidingen veroorzaken (Rom 16:17) Afwijkende leringen van de rooms-katholieke kerk Steeds meer evangelische en vrije gemeenten denken dat zij samen kunnen werken met de rooms-katholieke kerk. Maar de rooms-katholieke kerk heeft vele afwijkende leringen ingevoerd die niet door duidelijke uitspraken uit de Heilige Schrift bewezen kunnen worden, maar juist in […]

De game Fortnite

Een vwo-er over de game Fortnite Fortnite (leeftijdsindicatie 12+) is op dit moment een van de meest populaire spellen ter wereld. Een spel duurt tussen 1uur en circa 30 minuten. Misschien hebt u als ouder er nog niet van gehoord, maar als (gamende) tiener kun je bijna de dag niet meer door zonder ervan te […]

Muziek is niet neutraal

Bij de Duitse uitgeverij Betanien verscheen in 2017 een boekje over de achtergronden van jazz, rock- en popmuziek. De auteur, Joachim Rosenthal, heeft daarover een artikel samengesteld. Het boekje is voorzien van diverse voetnoten die  niet in dit artikel zijn vermeld. Popmuziek in de eredienst? Achtergronden en gevolgen van jazz, rock- en popmuziek In steeds […]

Brief aan de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, de heer A.Slob.

Brief aan de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, de heer A.Slob. Deze brief is geschreven, nadat vijf universiteiten en het Trimbos instituut in een onderzoek naar antipestprogramma’s hebben aangetoond dat ze niet helpen tegen treiteren. Aangetekend. Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Postbus 16375 2500 BJ Den Haag T.a.v. de heer A. Slob Giessen, […]