De game-industrie is een bloeiende industrie. Een industrie waar heel veel geld in omgaat. Een industrie die miljoenen mensen, met name tieners en jongeren aan zich weet te binden. Wat is het geheim hierachter? En is er reden tot zorg? Wat kun je van deze industrie leren of valt er niets van te leren? In […]

“…dus je bent christen? Wat vind je dan van homoseksualiteit? Aan het eind van een zwemtraining in het Mercator Plaza zwembad in Amsterdam werd mij deze vraag gesteld door een medezwemmer. “Heb je even?” was mijn antwoord en een lang gesprek volgde. Als ik voorlichting geef over identiteit en seksualiteit worden steevast vragen gesteld als: […]

 De opmars van mensgerichte methodieken binnen het christelijk onderwijs ‘Eigenlijk handelde jij net echt PCM. Goed zo!’ Je kunt dit compliment tegenwoordig zomaar krijgen van een collega die iets meer af weet van PCM en die net gezien heeft, hoe je in een gesprek met een leerling begrip toonde voor diens gevoelens. De laatste jaren […]

De linkse culturele revolutie of in wat voor wereld leven we? Onze tijd is gevormd door de ideeën van de 68’ers. Die 68’ers zijn een neomarxistische beweging gebaseerd op het marxisme en het humanisme. De basisovertuiging is ‘los van God’. De mens plaatst zichzelf in het centrum en rebelleert tegen de levende God. De ideeën […]

Herhaaldelijk zijn wij geconfronteerd met ouders die niet willen dat hun kinderen deelnemen aan de kanjertraining. Bijna altijd krijgen ouders te horen dat deelname verplicht is. En als ouders dan toch niet willen dat hun kind deelneemt, volgt vaak het dreigement, dat ze hun kinderen dan maar van school moeten halen. Er zijn zowel vanuit […]

Inleiding In het zaterdagnummer van NRC van 12 januari 2019 stond een meer dan een paginagroot artikel waarin beschreven werd hoe een groep heksen een nieuwjaarsritueel, twee dagen voor nieuwe maan, uitvoerde aan de voet van de Erasmusbrug in Rotterdam. Vanuit een heksenkring werden teleurstellingen gedeeld die vervolgens op een steen werden geschreven. “Op het […]

Getuigen zijn in een confronterende onderwijswereld We leven in een tijd waarin de waarden die we op scholen tegenkomen steeds verderaf komen te staan van de waarden die we uit Gods Woord kennen. De prangende vraag is hoe we hier als christenen zo mee om kunnen gaan, zodat ons reageren effect heeft. Een artikel over […]

Bij de Duitse uitgever Cip-Medien-Verlag verscheen Schadet die Kinderkrippe meinem Kind? Worauf Eltern und Erzieherinnen achten und was sie tun können (Veroorzaakt de crèche schade bij mijn kind? Waarop ouders en opvoedsters letten en wat ze kunnen doen) In het blad Topic, 9/2018, stond onderstaande bespreking. De Duitse situatie zal niet zo veel van de […]

Genderneutraliteit discrimineert schaamteloos man en vrouw Gender (= het geslacht) staat voor de gedrags- en identiteitsaspecten van sekse, ter onderscheiding van fysiologische, biologische en psychologische kenmerken. Vanwege de actuele discussie wordt in dit artikel vaak de typering gender gebruikt voor ‘het geslacht’ en DSD voor mensen met een intersekse-conditie- stoornis. Algemeen Wat zijn er prachtige […]

Een warm nest belangrijk voor ieder kind (3) Het is één van de grootste maatschappelijke problemen van onze tijd, dat veel kinderen niet weerbaar blijken, terwijl aan de andere kant er ook veel kinderen zijn die zich structureel schuldig maken aan grensoverschrijdend gedrag. Hoe komt het toch dat steeds meer kinderen zo slecht in staat […]