Boeddhisme in het westen

Je ziet boeddhabeelden in tuinen en in kamers. Daarnaast zijn er boeddhistische trainingen als mindfulness. De bekendste vertegenwoordiger van het tantra-boeddhisme, de Dalai Lama, scoort in de Westerse samenleving goed. Wat zijn de achtergronden van deze oosterse religie? Boeddhisme[i] In de Westerse samenleving neemt de prestatiedruk en het aantal problemen toe. Veel mensen die die […]

Mensbeeld en opvoeding (1)

Vragen vanuit het hart Hoe ons mensbeeld de opvoeding beïnvloedt. De tekst die voor u ligt, roept er op generlei wijze toe op bestaande wetten te breken. Ken de wetten van uw land en houd deze in ere! Alle gegeven adviezen moeten door de lezer zelf gewetensvol gecontroleerd worden, u bent zelf verantwoordelijk voor uw […]

Bijbelse gehoorzaamheid!

Gehoorzamen – dwangbuis of goddelijke opdracht?   Gehoorzamen? Nee, zeg! Wij zijn immers Mondige Mensen. We leven bovendien in de tijd van de Rechten van de Mens, zelfs van het Kind. Wij weten zelf wel, wat goed of verkeerd is. Ieder heeft daarvoor zijn eigen waarheid, zijn eigen normen en waarden. En die moeten gerespecteerd […]

Wie heeft het gezag over kinderen?

Wie heeft het gezag over kinderen? De heer Leertouwer hield een lezing op de algemene ledenvergadering van B&O op 13 juni 2015. Zijn vraagstelling is actueel: Waar liggen de grenzen wat betreft onderwijs en opvoeding van de overheid.   Hoe ga je om met moeilijk opvoedbare kinderen? Ouders zitten soms met die vraag in hun […]

Corien Oranje en het evolutionisme (2)

Topnerd Tycho: de aanval van de theïstische evolutionisten op onze kinderen   De theïstische evolutionisten zijn opnieuw in de aanval gegaan. Deze keer is de aanval gericht op kinderen. Cees Dekker en de bekende christelijke kinderboekenschrijfster Corien Oranje hebben een boek geschreven over een jongen die “ontdekt” dat de evolutietheorie en het geloof in God […]

Mindmapping

Informatie of verwarring?   Inhoud Doeleinden en verwachtingen Grondbeginselen en technieken Basistechnieken Voorbeeld Beoordeling en kritiek Aanbeveling   Opmerking vooraf ‘Mind mapping’wordt aan alle kanten geprezen en met het grootste enthousiasme ontvangen en doorgegeven. Nergens is er kritiek op die techniek. Watt zijn echter de doeleinden en verwachtingen, de grondbeginselen en grondtechnieken? Voor beter begrip […]

Evolutionisme

Corien Oranje en het evolutionisme   EVOLUTIONISME in het nieuwe boek Het geheime logboek van topnerd Tycho van Corien Oranje Een lid van de vereniging attendeerde het bestuur op het nieuwe boek van de populaire auteur van kinderboeken, CORIEN ORANJE: Het geheime logboek van topnerd Tycho. In dat boek is het evolutionistisch denken overgenomen. Geen […]

Preventielessen door stichting Siriz

    Siriz is een stichting die preventie, ondersteuning en zorg bij ongewenste zwangerschap geeft. Van 1971 tot oktober 2010 was het een vereniging, genaamd Vereniging tot bescherming van het ongeboren kind (VBOK). Die VBOK werd in 1971 in Amsterdam o.a.door een aantal artsen opgericht. 1971 is tevens het jaar waarin artsen in de eerste […]

Kinderen beschermen tegen verkeerde denkrichtingen.

Hoe kunnen we onze kinderen beschermen tegen verleiding?  Onze kinderen staan in het brandpunt van een nieuw soort ideologen. In werkelijkheid bestaat dit probleem al decennia lang. Reeds aan het eind van de jaren ‘70 waarschuwde de pedagoog Immanuel Lück in zijn boek “Alarm um die Schule” (Alarm om de school) voor een marxistische infiltratie […]

Achtergrond sprookjes

 Sprookjes   Het kan zijn dat sprookjes een heikel onderwerp zijn. Graag wil ik wel een aantal gedachten over dat fenomeen met u delen. Waar ze vandaan komen, is eigenlijk onbekend. In het algemeen gaat men er van uit dat het volksvertellingen zijn die van persoon tot persoon doorgegeven werden. Er zit wel een duidelijke […]