Een blik op de rol van kleuterschool tot 12e klas: christelijk onderwijs in de geschiedenis van de Verenigde Staten! Goed opgeleide mensen stichtten de vroege staten. Maar hun voornaamste zorg was elke dag te voorzien in de basisbehoeften van dagelijks voedsel, onderdak, warmte en bescherming. De nadruk op overleven en het cultiveren van een wildernis […]

Een keurig ingebonden boekje met 22 korte hoofdstukken (98 bladzijden). De schrijver, Klaus Güntzschel, is zelf vader van 6 kinderen en een deel van de opvoeding vond plaats onder het communistische en atheïstische regime in Oost- Duitsland. Heeft hij ons dan wat te vertellen ? Ik denk het wel. Een op de Bijbel gefundeerde opvoeding […]

Een beoordeling Sommigen gebruiken letterlijk deze trainingssoort, terwijl andere deels hetzelfde concept aanhouden. Het “probleem” is dat het niet één soort training is, er zijn meerdere soorten die faalangstreductietraining heten. Er zijn echter verschillende overeenkomsten tussen de trainingen. Van diverse sites en instanties die de training geven, staan onderaan drie punten die wat inzicht geven […]

Wonderlijk gemaakt Inleiding In de vorige twee magazines hebben we stil gestaan bij seksualiteit vanuit de Bijbel. In dit derde en afsluitende artikel willen we praktische gedachten en handvatten geven over seksuele opvoeding. Dit doen we vanuit een vraag- en antwoordsessie met P.M. (Elly) van der Gouwe-Dingemanse (Gezinspedagoog en adviseur seksuele vorming bij Driestar onderwijsadvies, […]

Vrije[i] christelijke, confessionele scholen in Duitsland   Waarom eigenlijk vrije christelijke, confessionele scholen? Dit kunnen velen zich misschien afvragen. Hebben we zoiets wel  nodig? Waarom voldoen de openbare scholen niet? Gods Woord zegt ons over de opvoeding van kinderen: Deze woorden, die ik u heden gebied, moeten in uw hart zijn. U moet ze uw […]

 ‘De trein van Boos naar Middel’ ‘De Trein van Boos naar Middel’ is een methode om heftige emoties bij volwassenen en kinderen te leren reguleren. De auteurs Frank van den Berg en Ernst Bouweriks zijn systeemtherapeuten. Het gedachtegoed komt uit de systeemtheorie met een oplossingsgerichte methodiek als uitwerking. Kort gezegd gaat de systeemtheorie er vanuit […]

Gods heilsplan voor een overspelige wereld Inleiding Het Nieuwe Testament begint met twee volmaakte voorbeelden van een huwelijk. Zacharias en Elisabeth waren beiden uit het priesterlijk geslacht, rechtvaardig voor God, levend naar alle geboden en eisen des Heren, onvruchtbaar, maar biddend om een kind, en op hoge leeftijd. God beloofde hun een zoon, Johannes (de […]

Strijd om identiteit Christelijk onderwijs is niet vanzelfsprekend, net als christen zijn niet vanzelfsprekend is. In Romeinen 12:2 staat (NBG): ‘En wordt niet gelijkvormig aan deze wereld, maar wordt hervormd door de vernieuwing van uw denken, opdat gij moogt erkennen wat de wil van God is, het goede, welgevallige en volkomene’. Als christenen is onze identiteit […]

Hun ziel sterft in de jeugd, en hun leven met de aan ontucht gewijden. Dit artikel geeft een beschouwing over seksualiteit en is uitsluitend gebaseerd op de Bijbel. De Bijbel is voor mij een normatief boek en allen die Gods stem daarin willen, horen, vinden de weg naar het Leven. Degene die in ongehoorzaamheid aan […]

De scholen zijn inmiddels weer geopend en dingen zijn anders geworden. Er is een tijd vóór en een tijd ná corona. Sommige kinderen zijn angstig geworden. Gelukkig stellen de meeste scholen het welzijn van de kinderen voorop in plaats van een eventuele opgelopen achterstand. Op sommige scholen worden yoga en mindfulness gebruikt om daarmee het […]