Vragen vanuit het hart Hoe ons mensbeeld de opvoeding beïnvloedt. De tekst die voor u ligt, roept er op generlei wijze toe op bestaande wetten te breken. Ken de wetten van uw land en houd deze in ere! Alle gegeven adviezen moeten door de lezer zelf gewetensvol gecontroleerd worden, u bent zelf verantwoordelijk voor uw […]

Gehoorzamen – dwangbuis of goddelijke opdracht? Gehoorzamen? Nee, zeg! Wij zijn immers Mondige Mensen. We leven bovendien in de tijd van de Rechten van de Mens, zelfs van het Kind. Wij weten zelf wel, wat goed of verkeerd is. Ieder heeft daarvoor zijn eigen waarheid, zijn eigen normen en waarden. En die moeten gerespecteerd worden. […]

Wie heeft het gezag over kinderen? De heer Leertouwer hield een lezing op de algemene ledenvergadering van B&O op 13 juni 2015. Zijn vraagstelling is actueel: Waar liggen de grenzen wat betreft onderwijs en opvoeding van de overheid.   Hoe ga je om met moeilijk opvoedbare kinderen? Ouders zitten soms met die vraag in hun […]

Topnerd Tycho: de aanval van de theïstische evolutionisten op onze kinderen De theïstische evolutionisten zijn opnieuw in de aanval gegaan. Deze keer is de aanval gericht op kinderen. Cees Dekker en de bekende christelijke kinderboekenschrijfster Corien Oranje hebben een boek geschreven over een jongen die “ontdekt” dat de evolutietheorie en het geloof in God goed […]

  MINDMAPPING Informatie of verwarring? Inhoud I. Doeleinden en verwachtingen II. Grondbeginselen en technieken III. Basistechnieken Voorbeeld IV. Beoordeling en kritiek V. Aanbeveling Opmerking vooraf ‘Mindmapping’ wordt aan alle kanten geprezen en met het grootste enthousiasme ontvangen en doorgegeven. Nergens is er kritiek op die techniek. Wat zijn echter de doeleinden en verwachtingen, de grondbeginselen […]

Corien Oranje en het evolutionisme   EVOLUTIONISME in het nieuwe boek Het geheime logboek van topnerd Tycho van Corien Oranje Een lid van de vereniging attendeerde het bestuur op het nieuwe boek van de populaire auteur van kinderboeken, CORIEN ORANJE: Het geheime logboek van topnerd Tycho. In dat boek is het evolutionistisch denken overgenomen. Geen […]

Siriz is een stichting die preventie, ondersteuning en zorg bij ongewenste zwangerschap geeft. Van 1971 tot oktober 2010 was het een vereniging, genaamd Vereniging tot bescherming van het ongeboren kind (VBOK). Die VBOK werd in 1971 in Amsterdam o.a.door een aantal artsen opgericht. 1971 is tevens het jaar waarin artsen in de eerste abortuskliniek van […]

Hoe kunnen we onze kinderen beschermen tegen verleiding?  Onze kinderen staan in het brandpunt van een nieuw soort ideologen. In werkelijkheid bestaat dit probleem al decennia lang. Reeds aan het eind van de jaren ‘70 waarschuwde de pedagoog Immanuel Lück in zijn boek “Alarm um die Schule” (Alarm om de school) voor een marxistische infiltratie […]

 Sprookjes   Het kan zijn dat sprookjes een heikel onderwerp zijn. Graag wil ik wel een aantal gedachten over dat fenomeen met u delen. Waar ze vandaan komen, is eigenlijk onbekend. In het algemeen gaat men er van uit dat het volksvertellingen zijn die van persoon tot persoon doorgegeven werden. Er zit wel een duidelijke […]

WILLIAM PAUL YOUNG   De Canadese auteur Young is in. De twee boeken, De uitnodiging en De oversteek, vinden gretig aftrek in ons land. In het Amerikaanse blad Christianity Today stond  in maart 2013  een interview met de auteur. Nu niet een uitleg van de titel, de karakterbeschrijving, de flashbacks, het perspectief of de thematiek […]