Hekserij Hoogduits: Heze – tovervrouw Bijbelse weerlegging en duiding Het opleven van de hekserij is een van de gedaanten van de nieuwe spiritualiteit bij het feminisme. Hierbij worden de zogenaamde ‘wijze vrouwen’ (wicca’s) van de Middeleeuwen verstaan als voorbeelden van de diepe verbondenheid van vrouwen met de natuur, bijv. tijdens de zgn. esbats. “Beginners in […]

Harry Potter Bijbelse duiding en weerlegging In de gewone wereld voelt Harry Potter zich buitengesloten, maar als tovenaarsleerling op de Zweinstein Hogeschool voor Hekserij en Hocus Pocus is hij in zijn element. Daar blijkt hij zelfs beroemd te zijn, omdat hij aan de Heer der Duisternis, alias Voldemort is ontkomen. Samen met Harry Potter en […]

Haptonomie (Grieks haptomai = aanraken Bijbelse duiding en weerlegging Richt zich op het gevoel, het gevoelsleven en het daarop gebaseerde gedrag (handelen en communicatie). Volgens de grondlegger van de haptonomie, Frans Veldman, heeft de mens niet alleen een lichaam en ziel, maar IS de mens lichamelijkheid (bezield lichaam). Vandaar dat hij de aanraking bedoelt om […]

Handlijnkunde (Grieks chiromantie) Bijbelse duiding en weerlegging Deze vorm van waarzeggerij begint vaak met: “Toon mij de binnenzijde van je handen en ik zeg wie je bent.”  De occultist ‘leest’ uit de structuur en de lijnen van de hand: karakter, aanleg en zelfs gedragspatronen. Hij ziet verleden, heden en toekomst van de persoon. Met deze […]

Halloween (brochure) (Hallow evening) Bijbelse duiding en weerlegging Halloween (1 november) is de moderne naam voor Samhain, het grootste feest van de Keltische kalender. Samhain betekent: einde van de zomer, begin van de winter. Dit keerpunt werd gevierd als familiedag of dodendag, waarbij ook de doden van dat jaar terugkeren voordat zij kunnen ingaan in […]

Griezel- en gruweltraining; Griezelbus-brochure Bijbelse duiding en weerlegging Veel schoolse of buitenschoolse activiteiten maken kinderen vertrouwd met zaken waarvan een normaal mens een gezonde afkeer heeft, zoals dracula’s, monsters, spoken, vampiers, weerwolven en zombies. Deze griezel- en gruweltraining neemt hun normale weerstand weg en voert hen binnen in de psychologie van het kwaad. Verschrikkingen en […]

Graancirkels, zie ook bij UFO’s Bijbelse duiding en weerlegging Graancirkels zijn min of meer ingewikkelde geometrische figuren in koren of andere gewassen. Bij gebrek aan een wetenschappelijke verklaring neigen steeds meer mensen naar een ‘buitenaardse’ verklaring, in de richting van geomantiek, UFO’s en ley-lijnen. Hierbij is de grens tussen wetenschappelijk onderzoek en mythologische speculatie vaak […]

Gothic Bijbelse duiding en weerlegging Neo-paganistische (=heidense), occulte (jeugd) beweging, die de gothic-tijd (heksen, e.d.) propageert. De kleding is typerend (oud Engelse invloeden), deze is veelal zwart, evenals de make-up. Ook occulte symbolen (zoals het pentagram) zijn aanwezig.  De verwantschap met wicca is groot. De Gothic beweging is verweven met ‘hun’ muziek. Het gaat hier niet […]

Koning Salomo, de Schrijver van het Boek Spreuken heeft gezegd: “Het is Gods eer een zaak te verbergen, maar der koningen eer een zaak uit te vorsen,” Spr. 25.2. Nu houden niet alleen koningen zich bezig met het uitzoeken van zaken, ook gewone mensen hebben belangstelling voor verborgen dingen. De Bijbel bevat de openbaring van […]

Glaasje draaien(Ouija board) Bijbelse duiding en weerlegging Een populaire vorm van spiritistische seance, waarbij de deelnemers via het aanwijzen van de letters, cijfers en de woorden Ja/Nee, boodschappen uit de andere wereld ontvangen. Dit gebeurt door middel van een stokje (over het glas) resp. automatisch schrift (bij het ouija board). Op deze manier kan men […]